Dom Seniora Uniwersytetu Łódzkiego

konkursy
WYZWANIE

Na działce z istniejącą zabudową historyczną, należało zaprojektować budynek Domu Seniora. Istniejący budynek o wysokiej wartości historycznej należało zaadaptować na funkcje dodatkowe przy docelowym Domu Seniora.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Wyburzenie istniejącego w głębi działki budynku dawnej zwierzętarni, przebudowa frontowego historycznego budynku – dostosowanie do potrzeb seniorów. Zaprojektowanie nowej tkanki w głębi działki- docelowego Domu Seniora, ze słonecznymi, przestronnymi pokojami. Zachowanie 90% istniejącego drzewostanu, zaprojektowanie pasażu pieszo-jezdnego.

INFORMACJE

Lokalizacja: Łódź, ul Rewolucji 66

Inwestor: Uniwersytet Łódzki

Udział: 2016

Zajęte miejsce: wygrana