Koncepcja budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego

konkursy
WYZWANIE

Należało opracować koncepcję łącznika pomiędzy tradycyjnym historycznym budynkiem Uniwersytetu Łódzkiego a nowoczesnym budynkiem dydaktycznym

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Architektura wkomponowuje się w obecny trend budynków wykonywanych przez Uniwersytet Łódzki. Wysokość elewacji stanowi kontynuację podziałów na budynku istniejącym. Klatka schodowa jest dodatkowym zakresem opracowania, może stanowić początek kolejnego budynku. Zaprojektowany układ pozwala na rozbudowę budynku zgodnie ze schematem załączonym do dokumentacji przetargowej.

INFORMACJE

Lokalizacja: Łódź, ul Lindleya 5/ ul.Narutowicza 65

Inwestor: Uniwersytet Łódzki

Udział: 2016

Zajęte miejsce: 2