Lubartów, Centrum Kultury Europejskiej

konkursy
WYZWANIE

Należało opracować koncepcję Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej, wielofunkcyjnego obiektu związanego z kulturalno – dydaktyczną działalnością Miasta.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Zaproponowano obiekt, w centrum którego utworzono przestrzeń odpowiadającą ideowo rynkowi miejskiemu, przestrzeń skupiającą w sobie różne funkcje związane bezpośrednio z budynkiem. Wykonano wyraźny w bryle podział na dwie części, jedną związaną z działalnością domu kultury, drugą natomiast wyposażoną w sale widowiskowe i wystawiennicze. Szklane ściany budynku wewnątrz dziedzińca pozwalają na otwarcie się obiektu ku wnętrzu.

INFORMACJE

Lokalizacja: Lubartów, ul. Popiełuszki

Inwestor: Miasto Lubartów

Udział: 2008

Zajęte miejsce: 9