Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

użyteczności publicznej i użytkowe
WYZWANIE

Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, w oparciu o wykonany wcześniej Program Funkcjonalno – Użytkowy z koncepcją.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta Kutno poprzez stworzenie nowoczesnego, wygodnego w użytkowaniu i reprezentacyjnego obiektu. Realizacja Projektu polegała na zaplanowaniu prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej placówki bibliotecznej, celem powstania nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie mogącej poszerzyć swoją ofertę kulturalną i zaoferować wiele innowacyjnych funkcji.

INFORMACJE

Lokalizacja: Kutno

Inwestor: Miasto Kutno

Autor PFU oraz koncepcji: Studio Marchewka

Projekt: 2017-2018

Realizacja: 2018-2020