Popów, pensjonat

użyteczności publicznej i użytkowe
WYZWANIE

Rozbudowa 100 letniego glinianego domu ze zmianą funkcji na pensjonat, trudne warunki ochrony przeciwpożarowej.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Rozbudowa stanowiła powielenie istniejącego układu starego domu – dzięki temu nie widzimy podziału na część starą i nowo projektowaną.

INFORMACJE

Lokalizacja: Popów

Inwestor: prywatny