SZKOŁA W ROKIETNICY- KONKURS

konkursy
WYZWANIE

Koncepcja architektoniczno- budowlana rozbudowy szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Połączenie istniejącego budynku szkoły z nowo projektowanym. Spójność funkcjonalna oraz architektoniczna.

INFORMACJE

Lokalizacja: Rokietnica

Inwestor: Gmina Rokietnica

Zajęte miejsce: konkurs nierozstrzygnięty