Należę do:
Start | Porady |
Inwentaryzacja do przebudowy

Inwentaryzacja do przebudowy

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonuje się ją przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu, gdy inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji.

Na jej podstawie wykonuje się projekt przebudowy. Może posłużyć do wykonania projektu budowlanego. Inwentaryzacja przyda się także do wykonania oceny stanu technicznego budynku.

Zakres zależy od potrzeb inwestora, Może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów:

  • opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
  • zwymiarowane rzuty kondygnacji,
  • rzut i pomiary dachu,
  • przekroje przez budynek
  • widoki i pomiary elewacji,
  • dokumentacja fotograficzna obiektu,
  • schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji.
  • rzut sytuacyjny
  • pomiary detali

Opracowujemy inwentaryzacje budowlane wszystkich rodzajów budynków, w tym: mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych. Posiadamy wiedzę i duże doświadczenie w tego typu usługach. Wykonujemy inwentaryzacje wykorzystując naloty z drona oraz skanujemy budynek uzyskując chmurę punktów- są to najnowocześniejsze metody prowadzące do bardzo precyzyjnej inwentaryzacji.