Start | Porady |
Koncepcja przebudowy

Koncepcja przebudowy

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Koncepcja architektoniczno – budowlana to projekt przygotowany przez architekta, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej, albo jej przebudowy. Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku.

Koncepcja jest wstępnym opracowaniem, w którym określa się technologię budowy, rozmieszczenie obiektów, rodzaj konstrukcji, instalacje. Jest to rodzaj komunikacji między architektem a zamawiającym, ma bowiem odzwierciedlać główne założenia projektanta i oczekiwania klienta. Składa się z części opisowej i graficznej.

Jeśli zatem myślisz o przebudowie domu czy innego budynku – zapraszamy do kontaktu.

https://fb.watch/3C7elO2P7x/