Start | Porady |
Projekt budowlany

Projekt budowlany

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Po opracowaniu koncepcji budynku czas na projekt budowlany.

Dopiero po jego złożeniu wraz z innymi wymaganym dokumentami w urzędzie miasta/gminy, inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę. Projekt budowlany składa się z projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu. Obie części składają się z rysunków i opisów.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć też dokumenty formalne. Są to m.in.

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • geodezyjna mapa do celów projektowych,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • techniczne warunki wykonania przyłączy do sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej.
  • przedłożenie zapewnienia o dostępie działki do drogi publicznej.

Urzędnicy mają 65 dni na wydanie decyzji, czas ten może jednak ulec wydłużeniu, jeżeli stwierdzone zostaną np. braki formalne. Aby tego uniknąć zgłoś się do nas! : )

Zajmujemy się uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów, opracowaniem dokumentacji projektowej, uzgodnieniami projektowymi i prowadzeniem procedur administracyjnych.