Start | Porady |
Projekt powykonawczy

Projekt powykonawczy

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Projekt powykonawczy to projekt wykonawczy z naniesionymi poprawkami, zmianami itp., dokonanymi w trakcie budowy, a także z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlającymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego.

Projekt powykonawczy sporządzany jest po wykonaniu całego obiektu lub określonych robót budowlanych.

W jego skład wchodzą:

  • pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
  • opisy i rysunki służące realizacji obiektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
  • operaty geodezyjne,
  • geodezyjne pomiary powykonawcze,

Czekamy na kontakt! Zajmiemy się wszystkim