Należę do:
Start | Porady |
Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Projekt wykonawczy to uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego.


Przyda się każdemu Inwestorowi z kilku względów: uściśla materiały, z których wykonany ma być budynek, precyzuje detale czy pokazuje rodzaje połączeń instalacji i konstrukcji.

Projekt wykonawczy pomaga więc w dużym stopniu wyeliminować błędy podczas realizacji, ponieważ przy jego tworzeniu poświęcamy danemu tematowi czas niezbędny do zauważenia problemów i przemyślenia rozwiązań.


Gdy buduje się zgodnie z projektem wykonawczym, wszystko jest lepiej dopracowane i zaplanowane. Proces budowlany przebiega też szybciej, gdyż wykonawcy mają jasne i rzetelne informacje o tym, co i jak powinni wykonywać.

Projekt wykonawczy przydatny jest również w aspekcie finansowym. Dzięki niemu można ustalić ostateczny koszt budowy, ponieważ dzięki pełnym zestawieniom materiałów mamy możliwość precyzyjnego określenia ilości.