Start | Porady |
Uzyskanie WZ do przebudowy

Uzyskanie WZ do przebudowy

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna do przebudowy domu, gdy zmienia się jego forma architektoniczna czy sposób użytkowania obiektu lub jego części. Wymagana jest w sytuacji zmiany zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Dokument ten stanowi podstawę wydania pozwolenia na budowę

Jeśli planujesz adaptacje budynku gospodarczego na cele mieszkaniowe, wybicie otworu drzwi czy poszerzenie otworu istniejących okien- zapraszamy do współpracy

Oferujemy wystąpienie w imieniu inwestora w odpowiednich urzędach i instytucjach w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych przyłączy do infrastruktury i innych wymaganych uzgodnień.