Start |
Jak działamy w GBT?

Krok po kroku

Jak działamy

GBT to zespół specjalistów, którzy nigdy nie ustają w dążeniu do perfekcji i osiągania harmonii. W życiu i w pracy – stale sięgamy po więcej, mamy niewyczerpalne pokłady energii i ogromną radość ze zmieniania krajobrazu polskich miast. Działamy z maksymalnym zaangażowaniem, wsłuchując się w potrzeby klientów, a jednocześnie respektując przepisy prawne. W codziennej działalności kierujemy się oczekiwania inwestorów, ale nie boimy się przedstawiać własnych pomysłów. Nigdy jednak nie narzucamy gotowych schematów – wychodzimy poza wszelkie ramy, dążąc do zaproponowania przestrzeni, która będzie odpowiadała stylowi życia lub pracy.

Przebieg współpracy z Grupą Bardzo Twórczą w skrócie można opisać w czterech krokach:

Budynki

1. Koncepcja
– zdefiniowanie potrzeb inwestora
– wizualizacje
– przedstawienie wariantów przedsięwzięcia
– schematy planowanego zagospodarowania terenu
– schematy projektowanych budynków
– wykonywanie wstępnych opracowań kosztowych


2. Projekt budowlany
– uzyskiwanie niezbędnych dokumentów
– opracowywanie dokumentacji projektowej
– uzgodnienia projektowe
– prowadzenie procedur administracyjnych
– uzyskiwanie pozwolenia na budowę


3. Projekt wykonawczy
– opracowywanie szczegółowej dokumentacji wykonawczej
– wykonywanie detali wykonawczych
– koordynacja projektów z wykonawcami, producentami i dystrybutorami materiałów
– plan etapowania inwestycji
– wykonywanie szczegółowych opracowań kosztowych

4. Nadzór autorski
– wizyty na spotkaniach koordynacyjnych na budowie
– wyjaśnianie zaprojektowanych rozwiązań
– wprowadzanie rozwiązań zamiennych
– opracowywanie dokumentacji powykonawczych

Wnętrza

1. Koncepcja
– omówienie oczekiwań, preferencji i możliwości finansowych inwestora
– dokumentacja fotograficzna
– inwentaryzacja
– wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzeni – szkice, schematy ideowe
– wstępny dobór materiałów


2. Projekt wnętrz
– wizualizacje
– precyzyjne rysunki techniczne m.in. rzuty, rozwinięcia ścian, układ posadzek, układ sufitów, rozmieszczenie punktów świetlnych, uwzględnienie elementów grzewczych
– zestawienie kolorystyczne
– zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia


3. Nadzór autorski
– spotkania z inwestorem i wykonawcą
– wyjaśnianie zaprojektowanych rozwiązań
– wprowadzanie rozwiązań zamiennych

Krok 1

Koncepcja

Krok 2

Projekt budowlany

Krok 3

Projekt wykonawczy

Krok 4

Nadzór autorski