Start | Porady |
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) to dokument opisujący wymagania dla wykonawcy, aby mógł na ich podstawie samodzielnie, biorąc za to odpowiedzialność, zaprojektować i wybudować objęty zamówieniem obiekt budowlany. Zamawiający nie musi dysponować opracowaniami koncepcyjnymi, wystarczające będzie sprecyzowanie indywidualnych wymogów odnośnie funkcji i walorów użytkowych obiektu.

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU jest wstępem do  opracowania projektu budowlanego

Zamawiający zobowiązany jest posiadać program funkcjonalno – użytkowy zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego

-sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego,

-uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego + uzyskanie pozwolenia na budowę,

-wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Jeśli potrzebujesz opracowania PFU- zgłoś się do nas!