Start | Porady |
Projekt budowlany z ekspertyzą PPOŻ, uzgodnieniem sanepidu, uzyskanymi odstępstwami

Projekt budowlany z ekspertyzą PPOŻ, uzgodnieniem sanepidu, uzyskanymi odstępstwami

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Przebudowa czy rozbudowa budynku po gotowej koncepcji wymaga projektu budowlanego. Jest to dokument formalny, przedstawiający rozwiązania projektowe danej inwestycji.

Zawiera on projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany a także projekty instalacji wewnętrznych.

Stanowi podstawę uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.

Jeśli zatem posiadasz budynek wymagający rozbudowy czy inną nieruchomość, której przyda się przebudowa- czekamy na kontakt.

Pomagamy w przygotowaniu ekspertyzy ppoż, uzgodnień sanepidu, uzyskaniu odstępstw i innych dokumentów wymaganych przepisami.