Start | Porady |
Zgłoszenie robót budowlanych

Zgłoszenie robót budowlanych

Autor: Grupa Bardzo Twórcza

Przed rozpoczęciem prac budowlanych  konieczne jest uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych.

Zastąpienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wymogiem samego zgłoszenia robót budowlanych  ma ułatwić rozpoczęcie budowy domu przez inwestora indywidualnego, ale także innych obiektów np. domu letniskowego czy budynku gospodarczego.

Pomagamy w sprecyzowaniu które działania można uznać za budowę a które za roboty budowlane. Zajmujemy się także wypełnianiem wniosku zgłoszenia robót budowlanych, całą procedurą składania dokumentów oraz ewentualnym opracowaniem branżowym.