Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Nauk o Wychowaniu

konkursy
WYZWANIE

Opracowanie koncepcji budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, czyli jednostki kształcącej przyszłych psychologów i pedagogów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Architektura wkomponowuje się w obecny trend budynków wykonywanych przez Uniwersytet Łódzki. W budynku, który będzie służył kształceniu w dziedzinie nauk o wychowaniu wyodrębniono bryły dominujące skalą,  geometrią, odwzorowujące mentorów, opiekunów, opokę, oraz strefę studenta zlokalizowaną w centrum, chronioną przez światem zewnętrznym, w formie diamentu.

INFORMACJE

Lokalizacja: Łódź, ul. Narutowicza 65

Inwestor: Uniwersytet Łódzki

Udział: 2018